ข่าวประชาสัมพันธ์

No New Posts ข่าวสารทั่วไป

0 Posts
0 Topics

กลุ่มงานภายในโรงพยาบาล

No New Posts กลุ่มงานการพยาบาล

0 Posts
0 Topics

No New Posts งาน IC

1 Posts
1 Topics

Last post by sittichai
in แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลาก...
on October 15, 2020, 10:57:45 AM

No New Posts กลุ่มงานประกันสุขภาพ

0 Posts
0 Topics

No New Posts งานเวชระเบียนและเวชสถิติ

0 Posts
0 Topics

No New Posts งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

0 Posts
0 Topics

No New Posts งานกายภาพบำบัด

0 Posts
0 Topics

No New Posts กลุ่มงานชันสูตร

0 Posts
0 Topics

No New Posts กลุ่มงานเภสัชกรรม

0 Posts
0 Topics

No New Posts กลุ่มงานทันตกรรม

0 Posts
0 Topics

No New Posts กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

0 Posts
0 Topics

No New Posts กลุ่มงานเวชปฎิบัติ

0 Posts
0 Topics

No New Posts กลุ่มงานรังสีวิทยา

0 Posts
0 Topics

No New Posts กลุ่มงานจิตเวช

0 Posts
0 Topics

No New Posts ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

18 Posts
17 Topics

Last post by samnieng
in การรับเงินบริจาคจากบริษั...
on July 15, 2020, 11:12:24 AM

No New Posts ฝ่ายโภชนาการ

0 Posts
0 Topics

No New Posts งานบำบัดยาเสพติด สุรา บุหรี่

0 Posts
0 Topics

เอกสาร คู่มือ โปรแกรม

No New Posts Hosxp

0 Posts
0 Topics

No New Posts Hosxp PCU

0 Posts
0 Topics

No New Posts เอกสาร คู่มือต่างๆ

14 Posts
14 Topics

Last post by sittichai
in คู่มือสแกนเอกสารเก็บในHo...
on September 19, 2017, 11:12:29 AM

No New Posts ดาวน์โหลดโปรแกรม

2 Posts
2 Topics

Last post by sittichai
in โปรแกรมwinrar
on September 14, 2017, 11:51:21 AM

  • No New Posts
  • Redirect Board

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลคงเพื่อรองรับงาน IM และอื่นๆ - Info Center

Forum Stats Forum Stats

35 Posts in 34 Topics by 3890 Members. Latest Member: beniona
Latest Post: "แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลาก..." ( October 15, 2020, 10:57:45 AM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

1 Guest, 0 Users

Most Online Today: 2. Most Online Ever: 208 (March 18, 2020, 06:03:01 AM)