ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7
มีรายการจอง
 
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21 22
23 24 25 26
วันสุนทรภู่
27 28 29
30            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเล็กชั้น3

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 09:19:45
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปิยวรรณ ศรีดี   สำหรับแผนก งานตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรม
วาระการประชุม ประชุมปรับแผนดำเนินโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ชั้น3

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 09:16:48
วันที่ใช้ห้อง 19 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปิยวรรณ ศรีดี   สำหรับแผนก งานตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรม
วาระการประชุม โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ชั้น3

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 09:18:09
วันที่ใช้ห้อง 20 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปิยวรรณ ศรีดี   สำหรับแผนก งานตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรม
วาระการประชุม โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี วันที่2
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ