ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23 24
25 26
วันสุนทรภู่
27 28 29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมใหญ่ชั้น3

อนุมัติ31/05/2566 เวลา 18:05:10
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสำเนียง สารนอก   สำหรับแผนก งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง
วาระการประชุม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุมเล็กชั้น3

อนุมัติ31/05/2566 เวลา 11:40:23
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐภูมิ ชิณวงศ์   สำหรับแผนก งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ชั้น3

อนุมัติ01/06/2566 เวลา 13:10:43
วันที่ใช้ห้อง 21 มิ.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายบริพัฒน์ ศรีทา   สำหรับแผนก งานตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรม
วาระการประชุม ทันตกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ชั้น3

อนุมัติ01/06/2566 เวลา 13:12:20
วันที่ใช้ห้อง 22 มิ.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   22 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายบริพัฒน์ ศรีทา   สำหรับแผนก งานตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพส่งเสริมและป้องกันทางทันตกรรม
วาระการประชุม ทันตกรรม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ